ก่อนวันสุดท้ายของการรับสมัครคึกคัก มีผู้สมาสมัครเพิ่ม 20 คนจากหลายพรรคการเมือง

  
     ก่อนวันสุดท้ายของการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่แบบแบ่งเขตคึกคัก มีผู้มาสมัครเพิ่ม 20 คนจากหลายพรรคการเมือง
ก่อนวันสุดท้ายการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่กลับมาคึกคักในช่วงบ่ายที่ผ่านมา เมื่อผู้สมัคร 20 คนได้นำหลักฐานมายื่นสมัครรับเลือกตั้ง โดยมีนายพีรยุทธ เทพบุตร จากพรรคชาติพัฒนา และนายอินทร พรหมกาวี จากพรรคเพื่อแผ่นดิน ลงสมัครในเขตเลือกตั้งที่ 1 นางชิดชนก แว่วเสียงสังข์ จากพรรคชาติพัฒนา และนายวัฒนานนท์ พลเมฆจากพรรคเพื่อแผ่นดิน ลงสมัครในเขตเลือกตั้งที่ 2 ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 3 นางพาณีภัต เลี่ยมโลก จากพรรครักประเทศไทยและนายสมศักดิ์ จี่จ๊อมเมืองจากเพื่อแผ่นดิน สมัครลงแข่งขัน ขณะที่เขตเลือกตั้งที่ 4 มีนางภัคภร ยานะสิงห์ จากพรรคชาติพัฒนา และนายโอทิตย์ ฟูวันจากพรรคเพื่อแผ่นดิน ลงสมัคร เขตเลือกตั้งที่ 5 มีนายนัฐพล ศักดิ์ดี จากพรรครักประเทศไทย และนายเสฏฐวุฒิ สุภาวงศ์ จากพรรคเพื่อแผ่นดิน ลงสมัคร เขตเลือกตั้งที่ 6 นางสาวพัชรินทร์ พันศรี จากพรรครักประเทศไทยและนายบุณฤทธิ์ อุปคำ จากพรรคเพื่อแผ่นดิน สมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 มีนายสมศักดิ์ เจริญผลจากพรรคเพื่อแผ่นดิน และนายเลย์ลักษณ์ วังธนารัตน์จากพรรคชาติพัฒนา ลงสมัคร เขตเลือกตั้งที่ 8 มีนายสถาพร พงษ์บุปผา จากพรรคชาติพัฒนา นายปริญญา ด่านชัยจากพรรคพลังสหกรณ์ และนายรัฐศาสตร์ ดอกหอม จากพรรคเพื่อแผ่นดินลงสมัคร เขตเลือกตั้งที่ 9 มีนางนุชรี พรหมบุปผา จากพรรคชาติพัฒนา และนายปั๋น ทาใหม่จากพรรคเพื่อแผ่นดินลงสมัคร และเขตเลือกตั้งที่ 10 มีนายบุญตัน จุมปาจมจากพรรคเพื่อแผ่นดินลงสมัคร โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่จะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2557
 
31 ธันวาคม 2556 , 17:04 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่