เตรียมพร้อมรองรับผู้เข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกค่ำนี้ได้ถึง 50,000 คน เนื่องจากเป็นวันลอยกระทงและเปิดจนถึงเที่ยงคืน

  
    คณะกรรมการจัดงานพืชสวนโลกฯ เตรียมการรองรับผู้เข้าชมงานคืนนี้พิเศษได้ถึง 50,000 คนเนื่องจากวันลอยกระทงและเปิดให้ชมจนถึงเที่ยงคืน คาดว่ามีผู้เข้าชมงานจำนวนมาก
นายชัยณรงค์ ลิมป์กิตติสิน รองหัวหน้าคณะทำงานสำนักงานผู้บริหารงานปฏิบัติการ กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมพืชสวนโลกฯ กล่าวถึงการเตรียมการรองรับผู้เข้าชมงานค่ำวันนี้ซึ่งเป็นวันลอยกระทง และเปิดให้เข้าชมภายในงานจนถึงเวลา 24.00 น.ว่า ได้มีการประสานการปฏิบัติกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก บริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งการรักษาความปลอดภัย ซึ่งได้มีการปรับแผนปฏิบัติการเป็นระยะ โดยเฉพาะวันนี้จะสามารถรองรับผู้เข้าชมงานได้ถึง 50,000 คน
รองหัวหน้าคณะทำงานสำนักงานผู้บริหารงานปฏิบัติการ กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมพืชสวนโลกฯ กล่าวถึงการให้บริการรถขนส่งภายในงานด้วยว่า อาจจะล่าช้าและไม่เพียงพอบ้าง เนื่องจากมีผู้คนใช้บริการและเดินชมในงานมาก อย่างไรก็ตาม รถบริการไม่ใช่ปัจจัยหลักของงาน เพราะแนวคิดการชมงานมหกรรมพืชสวนโลกให้ได้อรรถรสต้องเดินชม เพราะจะได้สัมผัสกับความสวยงามและความเป็นธรรมชาติของพืชพรรณที่นำมาจัดแสดงอย่างแท้จริง
 
5 พฤศจิกายน 2549 , 17:13 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่