กลุ่มเพื่อนสาธารณสุขเพื่อประชาธิปไตย ออกแถลงการณ์จุดยืนสนับสนุนการเลือกตั้ง

  
    กลุ่มเพื่อนสาธารณสุขเพื่อประชาธิปไตย จังหวัดเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์จุดยืนสนับสนุนการเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
ที่ร้านโมซีโมแอล ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเพื่อนสาธารณสุขเพื่อประชาธิปไตย นำโดย นายแพทย์ ภีศเดช สัมมนานันท์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิก แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน พร้อมอ่านแถลงการณ์กลุ่มเพื่อนสาธารณสุขเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขทั่วประเทศ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน สังกัดมหาวิทยาลัย และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีสมาชิกรวมทั้งหมดประมาณ 280 คน โดยแถลงการณ์ดังกล่าวมีใจความว่า กลุ่มเพื่อนสาธารณสุขเพื่อประชาธิปไตย มีหน้าที่ดูแลประชาชนด้านสุขภาพอนามัย รู้สึกห่วงใยในสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้น ซึ่งความขัดแย้งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงจนเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เศรษฐกิจของประเทศ เชื่อว่าการเจรจา การประนีประนอม การเคารพกฎหมาย และปฏิบัติตามกติกาของบ้านเมืองตามรัฐธรรมนูญจะช่วยคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จึงได้ออกแถลงการณ์เพื่อแสดงจุดยืน 7 ข้อคือ การเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทน หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่รักษาความสงบ ทั้ง ทหาร ตำรวจ โดยให้ยึดหลักกฎหมายและมนุษยธรรมสากล เรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างดีที่สุดเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ คัดค้านการเปลี่ยนแปลงหรือการกระทำใดๆที่ขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้ชื่อสถานพยาบาลในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพื่อความเป็นกลาง และทางกลุ่มจะยึดมั่นในสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค อันเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย และสนับสนุนให้มีการเลือกตั้ง ส่วนความเห็นของปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนั้น นายแพทย์ ภีศเดช กล่าวว่า เป็นความคิดเห็นส่วนตัว แต่คงไม่ถูกต้องหากจะเหมารวมว่าเป็นความคิดของบุคลากรทั้งหมด เพราะความคิดเห็นทางการเมืองเป็นเรื่องปัจเจกบุคคล
 
10 มกราคม 2557 , 17:44 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่