องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

  
     องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติอย่างหลากหลาย มีเด็ก ๆ ร่วมงานอย่างแน่นขนัด
หลายองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติอย่างหลากหลาย ทั่วทั้งเมือง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณสนามด้านหน้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มีเด็ก ๆ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยได้จัดให้เด็กแสดงความสามารถสองเวที เปิดห้องส่งโทรทัศน์และวิทยุจำลอง ให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสกับชีวิตการเป็นนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย มีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ร่วมสนุกและรับของรางวัล ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ปตท. ตำรวจจราจร และหน่วยงานอื่น ๆ อีกมากมาย โดยได้มีบรรดาองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมบริจาคของขวัญของรางวัลเพื่อมาแจกเด็ก ๆ รวมทั้งนม ขนมจากห้างร้านและฟาร์มโคนม ขณะที่กำลังจัดงานก็มีประชาชนนำสิ่งของและอาหารมาแจกเด็ก ๆ จำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน
องค์กรห้างร้านต่าง ๆ ก็จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติอย่างหลากหลาย นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เช่นเดียวกับตำรวจภูธรภาค 5 ก็จัดกิจกรรมวันเด็กให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมเช่นกัน กองพลทหารราบที่ 7 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬารามัญวงศ์ กองพลทหารราบที่ 7 ส่วนกองบิน 41 เชียงใหม่ก็จัดโชว์อากาศยานให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสกับเครื่องบินอย่างสนุกสนาน
สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เด็กอายุ 1-15 ปีเข้าฟรี เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เด็กเข้าฟรี ขณะที่เชียงใหม่ ซู อควาเรียม เด็กซื้อบัตรเข้าชมเพียงคนละร้อยบาทเท่านั้น หรือจะเที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ก็จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติเช่นกัน
เทศบาลตำบลป่าแดด ก็จัดงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 เช่นเดียวกับ เทศบาลตำบลหางดงและโรงเรียนเทศบาลตำบลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม ส่วนสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ บริเวณสนามหญ้า สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ อำเภอแม่ริม ขณะที่อุทยานการค้าการสวนแก้ว จัดงานวันเด็กกาดสวนแก้ว ประจำปี 2557 “ เฮฮาเวลาอลวน” ณ สนามกลางแจ้ง อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว รวมไปทั้งห้างร้านต่าง ๆ ที่จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายทั่วทั้งเมือง
 
11 มกราคม 2557 , 10:31 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่