คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งตามกรอบของกฎหมาย

  
     คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าจัดการเลือกตั้งตามกรอบของกฎหมาย โดยขอให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ แม้จะมีความเบื่อหน่ายทางการเมืองก็ตาม
นายสุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ว่า ขณะนี้มีผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ผ่านการตรวจสอบแล้ว จำนวน 46 คน โดยครั้งนี้ ตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 83 ซึ่ง กกต.จังหวัดเชียงใหม่ จะพยายามรณรงค์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากเนื่องจากประชาชนบางส่วนอาจเกิดความเบื่อหน่ายการเมืองทำให้ไม่อยากมาใช้สิทธิ โดยแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้น คือ อาจมีจำนวนบัตรเสียและการไม่ประสงค์จะลงคะแนนจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากประชาชนต้องการแสดงออกถึงความเห็นในทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ขอฝากประชาชนที่อาจไม่ชอบผู้สมัครหรือไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและกาช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนน มากกว่าการไม่ไปใช้สิทธิ หรือการไปแสดงตนแล้วคืนบัตรเลือกตั้ง ซึ่งแม้จะไม่ผิดกฎหมาย แต่จะเป็นปัญหาเนื่องจากจำนวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิและจำนวนบัตรเลือกตั้งจะไม่ตรงกัน โดย กกต.จะจัดการประชุมกรรมการประจำหน่วยระดับภาค ในวันที่ 12-14 มกราคม 2557 เพื่อเตรียมการในแง่กฎหมายรองรับเหตุการณ์ไม่ปกติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้ง
ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดให้มีการโฆษณาหาเสียงทางสถานีท้องถิ่นให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาบทเทปโฆษณาของผู้สมัครที่กำหนดความยาวคนละไม่เกิน 1 นาทีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และผู้สมัครได้ดำเนินการบันทึกเทปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของรัฐ จำนวน 13 สถานีต่อไป
 
12 มกราคม 2557 , 12:53 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่