สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว

  
     สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวในวันที่ 13 มกราคม 2557 เนื่องจากเกรงการชุมนุมทางการเมืองจะส่งผลถึงความปลอดภัยในการรักษาข้อมูล
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากกรมการกงสุลว่ามีความจำเป็นต้องปิดระบบการทำหนังสือเดินทางที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก การชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 13 มกราคม 2557 เพื่อความปลอดภัยในการรักษาระบบข้อมูลหนังสือเดินทางของประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ ไม่สามารถเปิดบริการรับคำร้องได้
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 โดยจะต้องรอการประเมินสถานการณ์ ทางการเมืองจากกรมการกงสุลเกี่ยวกับกำหนดการเปิดให้บริการอีกครั้ง จึงขออภัยในความไม่สะดวกแก่ประชาชนผู้จะมารับบริการ ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวการเปิดให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ www.chiangmai.go.th/mfa และที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5389 1535 - 6 และหมายเลข 0 5311 2748-50
 
13 มกราคม 2557 , 09:16 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท.เชียงใหม่