สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยลานนาให้กำลังใจทหารและสนับสนุนการเลือกตั้ง

  
     สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยลานนามอบแถลงการณ์ให้กำลังใจทหารและสนับสนุนการเลือกตั้งเพราะเป็นช่องทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ผ่านตัวแทนประชาชน
นายชวิน คำบุญเรือง กลุ่มรักประชาธิปไตยจังหวัดลำพูน แกนนำสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยลานนานำคณะสมัชชากว่าร้อยคน เข้าไหว้อนุสาวรีย์ค่ายกาวิละ มอบดอกไม้ให้แก่ทหาร และมอบแถลงการณ์ของสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยลานนา แก่ ร้อยเอกธนากร แย้มคล้าย นายทหารเวรผู้ใหญ่ ประจำมณฑลทหารบกที่ 33 ณ อนุสาวรีย์ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้กำลังใจทหารและสนับสนุนการเลือกตั้ง โดยในแถลงการณ์มีใจความว่า สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยลานนา มีความเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้ง คือ กระบวนการเลือกบุคคลเข้าไปใช้อำนาจทางการเมืองที่ดีที่สุด และเมื่อมีการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 แล้ว ความขัดแย้งทางการเมืองที่มีอยู่ในสังคมขณะนี้ จะได้ใช้รัฐสภา เป็นช่องทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ผ่านตัวแทนประชาชน จะทำให้ประชาชนไทยยอมรับมากขึ้น และประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในสังคมโลกก็จะให้การสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง การแก้ปัญหาความขัดแย้ง จะมีโอกาสได้พูดคุยกันผ่านตัวแทนของทุกฝ่าย ถือว่าขณะนี้เป็นความเห็นร่วมกันของทุกฝ่ายว่าประเทศไทยต้องมีการปฏิรูปการแก้ปัญหาจึงจะสำเร็จ และจะสามารถสร้างประชาธิปไตย ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันให้มั่นคงโดยสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยลานนา เชื่อมั่นว่า ทหารของชาติ คือ พลังค้ำจุนทุกสถาบันให้มีความมั่นคงและเชื่อมั่นว่ากองทัพจะเห็นพ้องต้องกันกับประชาชนทั่วประเทศ ในการปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
ทั้งนี้ กลุ่มคนเสื้อแดงได้ประจำจุดอยู่ทั้ง 3จุดในเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ ประตูชียงใหม่ ประตูช้างเผือก ประตูท่าแพ จากนั้น จะเคลื่อนไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และไปยังสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อร่วมเวทีปราศรัยใหญ่ในช่วงเย็น
 
13 มกราคม 2557 , 14:01 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่