สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยลานนา เดินขบวนแสดงพลังสนับสนุนการเลือกตั้ง ต่อต้าน กปปส.

  
    สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยลานนา เดินขบวนแสดงพลังสนับสนุนการเลือกตั้ง ต่อต้าน กปปส. พร้อมยื่นหนังสือถึงแม่ทัพภาคที่ 3 ขอให้สนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยการเลือกตั้ง
ประชาชนภายใต้ชื่อสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนา มีแกนนำสำคัญ คือ นายจตุพร พรหมพันธุ์ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ นายสุนัย จุลพงศธร รวมตัวกันเดินขบวนจาก 4 มุมเมือง มารวมตัวกันที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพี่อทำพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และแสดงเจตจำนงสนับสนุนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น และต่อต้านการกระทำของ กปปส. โดยก่อนหน้านี้ทางกลุ่มได้ทำหนังสือถึงแม่ทัพภาคที่ 3 ใจความว่า ทางกลุ่มมีความเชื่อมั่นโดยสุจริตใจว่าการเลือกตั้งคือกระบวนการเลือกบุคคลเข้าไปใช้อำนาจทางการเมืองที่ดีที่สุด และเมื่อมีการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 แล้ว กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยผ่านตัวแทนของประชาชน การยอมรับของประชาชนชาวไทยก็จะมีมากขึ้น และประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในสังคมโลกก็จะให้การสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง การแก้ปัญหาความขัดแย้งจะมีโอกาสได้พูดคุยกันผ่านตัวแทนของทุกฝ่าย ความต้องการในการปฏิรูปบ้านเมืองขณะนี้ต้องถือว่า เป็นความเห็นร่วมกันของทุกฝ่ายว่าประเทศไทยต้องมีการปฏิรูปการแก้ปัญหาก็จะสำเร็จและจะสามารถสร้างประชาธิปไตยซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันให้มั่นคง โดยทางกลุ่มเชื่อมั่นว่าทหารของชาติคือพลังค้ำจุนสถาบันให้มีความมั่นคงและเชื่อมั่นว่ากองทัพจะเห็นพ้องต้องกับประชาชนทั่วประเทศ ในการปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ทางกลุ่มได้เรียกร้องขอให้มีการเลือกตั้งไปตลอดทาง
หลังจากนั้นทางกลุ่มได้เดินขบวนไปรวมตัวกันที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และมีการตั้งเวทีปราศรัย โดยแกนนำของพรรคเพื่อไทยนำโดยนายจตุพร พรหมพันธุ์ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นเวทีปราศรัย โดยมีกลุ่มหนึ่งแยกไปจุดเทียนเพื่อแสดงพลังเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งที่อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ
 
13 มกราคม 2557 , 17:13 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่