วัดดอนจั่น เตรียมจัดประเพณีตักบาตร เป็งปุ๊ด

  
     วัดดอนจั่น เตรียมจัดประเพณีตักบาตร เป็งปุ๊ด เพื่อนำข้าวสาร อาหารแห้ง ที่พุทธศาสนิกชนมาทำบุญตักบาตร เผื่อแผ่แก่เด็กยากไร้ 600 คน ในความดูแลของวัดดอนจั่น
วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ ที่ตรงกับวันพุธ ในปี 2557 ตามปฏิทินไทยและล้านนา มี 2 วัน ได้แก่ วันพุธที่ 15 มกราคม และวันพุธที่ 8 ตุลาคม ชาวเหนือเรียกทั้ง 2 วันว่า วันเป็งปุ๊ด ซึ่งพุทธศาสนิกชนในพม่าตลอดจนชาวล้านนา จะถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน โดยการรอตักบาตรพระภิกษุสามเณรในห้วงเวลาเที่ยงคืนของวันอังคารต่อกับวันพุธ โดยเชื่อว่า พระอุปคุต ที่จำศีลอยู่ที่สะดือทะเล จะแปลงกายเป็นสามเณรออกมาโปรดสัตว์ เชื่อว่าผู้ใดได้ใส่บาตรกับพระอุปคุตแล้ว ผู้นั้นจะประสบแต่ความสุข ความเจริญ และด้วยความเชื่อนี้ ทุกปีพุทธศาสนิกชนจะนิยมตักบาตรกันตอนเที่ยงคืน โดยจะนำข้าวสารอาหารแห้ง ปัจจัย รวมถึงของใช้ต่างๆ ไปทำบุญตักบาตร
ปีนี้ วัดดอนจั่น กำหนดจัดตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันที่ 14 มกราคม 2557 ณ ถนนเชียงใหม่-ลำปาง หน้าสถานีตำรวจทางหลวงเชียงใหม่(ปากทางเข้าวัดดอนจั่น) โดยพระประชานาถมุนี จะนำไหว้พระสวดมนต์ เทศนาธรรมอานิสงส์การทำบุญวันเป็งปุ๊ด และนำพระสงฆ์สามเณร 28 รูป ออกบิณฑบาต ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 จึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยข้าวสาร อาหารแห้ง หรือปัจจัยที่นำมาถวายวัดดอนจั่น ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กยากไร้ ด้อยโอกาส และเด็กชาวเขา ทางวัดจะนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กที่อยู่ในความดูแลประมาณ 600 คน จึงถือว่าผู้ทำบุญจะเกิดอานิสงส์เพิ่มขึ้น
 
14 มกราคม 2557 , 14:52 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม สวท. เชียงใหม่