รัฐบาลมีนโยบายปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  
     รัฐบาลมีนโยบายปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อป้องกันภาวะสมองไหล คนไทยไปทำงานในประเทศอาเซียน เพราะบางประเทศในอาเซียนมีการเก็บภาษีในอัตราที่น้อยกว่า
นายสุรพล วัฒนโยธิน นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นพระราชกฤษฎีกาอายุ 2 ปี มีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งฐานการคำนวณการเสียภาษีเดิมมี 5 ระดับ เริ่มที่ร้อยละ 5 สูงสุดร้อยละ 37 เปลี่ยนเป็น 7 ระดับ เริ่มต้นที่ร้อยละ 5 สูงสุดร้อยละ 35 ภาพรวมอัตราภาษีลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับอัตราเดิม ได้แก่ เงินได้สุทธิ 300,000 บาทแรก เสียอัตราภาษีร้อยละ 5 เกิน 300,000-500,000 บาท เสียอัตราภาษีร้อยละ 10 เกิน 500,000-750,000 บาท เสียอัตราภาษีร้อยละ 15 เกิน 750,000-1,000,000 บาท เสียอัตราภาษีร้อยละ 20 เกิน 1,000,000 -2,000,000 บาท เสียอัตราภาษีร้อยละ 25 เกิน 2,000,000 – 4,000,000 ล้านบาท เสียอัตราภาษีร้อยละ 30 เกิน 4,000,000 บาท เสียอัตราภาษีร้อยละ 35 ทั้งนี้ การปรับลดภาษีดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เนื่องจาก ประเทศอื่นในอาเซียนมีอัตราการเสียภาษีที่ต่ำกว่า เป็นการป้องกันภาวะสมองไหล คนไทยออกไปทำงานในประเทศอาเซียน ซึ่งการปรับลดภาษีดังกล่าว จะทำให้ประชาชนมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น มีโอกาสจับจ่ายใช้สอย และลงทุนในธุรกิจต่างๆ มากขึ้น อันจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในด้านต่างๆ โดยการปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครั้งนี้ ทำให้รายได้จากภาษีของประเทศลดลงประมาณ 12,000 ล้านบาท
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ กล่าวด้วยว่า ในปีที่ผ่านมา จากการประมาณการการเก็บภาษีของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5,300 ล้านบาท เก็บภาษีได้กว่า 7,000 ล้านบาท ปีนี้ประมาณการ 7,500 ล้านบาท คาดว่าจะเก็บได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น เนื่องจาก คอนโดมิเนียมต่างๆ เริ่มสร้างเสร็จ และจะมีการโอน จังหวัดเชียงใหม่ มีอัตราการบริโภคที่เติบโตสูงมาก และมีสถานศึกษาหลายแห่ง ก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของนักเรียน นักศึกษา จะก่อให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการจัดเก็บภาษี
 
14 มกราคม 2557 , 16:21 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม สวท. เชียงใหม่