งานเทศกาลร่มบ่อสร้างปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิดเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เป็นงานเทศกาลร่มแห่งเดียวในโลก

  
    งานเทศกาลร่มบ่อสร้างปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิดเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เป็นงานเทศกาลร่มแห่งเดียวในโลก เชิญพบขบวนแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้องและสินค้าหัตถกรรมราคาถูก
นายสุภคิน วงศ์ษา นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ สสว.กำหนดจัดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพงครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2557 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจะมีการเพ้นท์ร่มเป็นธงชาติในกลุ่มอาเซียน กิจกรรมอย่างหลากหลาย ทั้งการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม ร่มบ่อสร้าง ลดราคาทั้งหมู่บ้าน การประดับตกแต่งหน้าร้านทุกร้านบนถนนสายบ่อสร้าง นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ร่มบ่อสร้าง การสาธิตเหลาโครงร่ม การวาดร่ม การวาดพัด การแสดงทางวัฒนธรรมและขบวนประดับร่ม กิจกรรมถนนศิลปะสู่ชุมชน และถนนคนเดิน ไฮไลท์ของงานคือขบวนแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง การประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง และกิจกรรมประกวดอีกมากมาย งานดังกล่าวนับเป็นการจัดงานเทศกาลร่ม หรือ Umbrellas Festival ที่มีที่เดียวในโลก
5 ปีที่ผ่านมาพบว่าร่มบ่อสร้างขายดีมาก ผลิตไม่ทันคำสั่งซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังต่างประเทศ ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าไปจำนวนมาก ล่าสุดมีแนวคิดจะเปิดสอนหลักสูตรการทำร่มบ่อสร้างให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
 
14 มกราคม 2557 , 17:02 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-กนกรัตน์-นันทคม สวท.เชียงใหม่