สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ สรุปสถานการณ์น้ำในรอบปี 2556

  
     สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ สรุปสถานการณ์น้ำในรอบปี 2556 พร้อมเตรียมแผนช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้ง
นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ สรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดเชียงใหม่ ในรอบปี 2556 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 254 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด มีปริมาณน้ำ 130 ล้านลูกบาศก์เมตร สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 12 แห่ง มีน้ำในอ่างเฉลี่ยร้อยละ 50 ถือว่ามีปริมาณน้อย ต้องวางแผนการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยให้แก่เกษตรกร ส่วนลำน้ำสาขาตั้งแต่ต้นน้ำลงมาจนถึงท้ายน้ำ ในตัวเมืองเชียงใหม่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเข้าสู่ฤดูแล้ง
ด้านการอุปโภคบริโภค สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ วางแผนจะสนับสนุนการผลิตน้ำประปา 12 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับพื้นที่เกษตร ขณะนี้ ส่งเสริมให้มีการเพาะปลูก จำนวน 19,000 ไร่ คาดว่าเกษตรกรจะปลูกเกินแผนที่กำหนด จึงมีการวางแผนรองรับ ส่วนการรักษาระบบนิเวศในแม่น้ำปิง ต้องมีน้ำไหลผ่านในตัวเมืองเชียงใหม่ไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตรเมตรต่อวินาที หากต่ำกว่านี้จะมีระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมาเพิ่ม เพื่อให้มีปริมาณที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานอื่นๆ ในช่วงฤดูแล้ง และรองรับการใช้น้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หากเกิดปัญหาภัยแล้ง ทางสำนักชลประทานที่ 1 และโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้เตรียมการให้ความช่วยเหลือ โดยจัดทำแผนการให้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ 66 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 6 คัน เพื่อเตรียมส่งไปช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
ทั้งนี้ แผนการบริหารจัดการน้ำในเขื่อน ในช่วงฤดูการเพาะปลูกพืช ปี 2557 ที่จะมาถึง ต้องมีน้ำในเขื่อนที่ 90 ล้านลูกบาศก์เมตร ถึงจะเพียงพอ พร้อมกันนี้ ได้การวางแผนการใช้น้ำฉุกเฉินไว้รองรับด้วย
 
14 มกราคม 2557 , 17:22 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม สวท. เชียงใหม่