รายงานพิเศษ สตรอเบอร์รี่ พืชเศรษฐกิจหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่

  
     รายงานพิเศษ อำเภอสะเมิง เร่งส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสตรอเบอร์รี่อินทรีย์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย ซึ่งสตรอเบอร์รี่ ถือเป็นพืชเศรษฐกิจหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ นำรายได้สู่เกษตรกรปีละหลายร้อยล้านบาท
สตรอเบอร์รี่ (strawberry) เป็นพืชล้มลุก เพาะปลูกได้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม คือ พื้นที่ที่มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 800 เมตรขึ้นไป และเจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิ 10-25 องศาเซลเซียส สตรอเบอร์รี่ ต้องปลูกในดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์ มีฤดูกาลเพาะปลูก ตั้งแต่เดือนสิงหาคม –ตุลาคม เริ่มเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป สตรอเบอร์รี่เป็นผลไม้ทางการค้าของจังหวัดเชียงใหม่ พันธุ์ที่นิยมปลูกในเชียงใหม่ คือ พันธุ์พระราชทาน 80 มีผลขนาดไม่ใหญ่มาก ลักษณะคล้ายรูปหัวใจ มีกลิ่นหอมชวนให้รับประทานคล้ายพันธุ์พระราชทาน 70 และ 72 แต่เนื้อผลมีสีสันสวยงาม และรสชาติหวาน ความแน่นเนื้อมากกว่า นอกจากนี้ ยังพบว่าสามารถทนทานต่อโรคแอนแทรคโนส(Anthracnose) และราแป้ง(Powdery Mildew) ได้ดี ส่วนพันธุ์ 329 เป็นสตรอเบอร์รี่สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิต เหมาะแก่การบริโภคและแปรรูป ซึ่งเป็นพันธุ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้แนะนำให้ปลูก ให้ผลดก ประมาณ 3,500 กก.ต่อไร่ มีลักษณะผลใหญ่ เนื้อแข็ง กรอบ แต่ยังมีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน อายุการวางจำหน่าย ประมาณ 6-7 วัน สามารถเก็บไว้ได้นาน ทนต่อการขนส่ง เนื่องจากผิวไม่เสียหายเมื่อถึงปลายทาง
สำหรับ สถานการณ์การปลูกสตรอเบอร์รี่ในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556/57 มีพื้นที่ปลูกจำนวน 4,931ไร่ ใน 7 อำเภอ ได้แก่ สะเมิง แม่วาง ฝาง แม่แจ่ม แม่ริม เมือง และกัลยาณิวัฒนา คิดเป็นมูลค่าประมาณ 610 ล้านบาทต่อปี ปีนี้ คาดการณ์ว่าผลผลิตสตรอเบอร์รี่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนธันวาคม 2556 ถึงเมษายน2557 ประมาณ 8,145ตัน (เฉลี่ย 2,400 กิโลกรัมต่อไร่) ซึ่งปริมาณผลผลิตน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 32 ซึ่งนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสะเมิง กล่าวว่า อำเภอสะเมิงถือว่าเป็นพื้นที่ปลูกสตรอเบอร์รี่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ผลผลิตออกครั้งแรกของปี ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 400-800 บาท สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างมาก และระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2557 อำเภอสะเมิง ได้กำหนดจัดงาน เทศกาลสตรอเบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิงครั้งที่ 13 ณ เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอสะเมิง เพื่อจำหน่ายผลผลิตที่ออกเป็นครั้งที่ 2 ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป นักท่องเที่ยวจะได้พบกับถนนสายสตรอเบอร์รี่ที่ยาวที่สุดในโลก ขณะที่ร้านสตรอเบอร์รี่ทุกร้านที่มาจำหน่าย จำเป็นร้านสตรอเบอร์รี่ปลอดสารพิษ ตามมาตรฐานของโครงการพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)
ขณะที่นายวิทยา นาระต๊ะ ประธานสภาเกษตรกร อำเภอสะเมิง เจ้าของไร่ สวนดอยแก้ว กล่าวว่า ขณะนี้มีเกษตรกรกว่า 10 ราย ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตสตรอเบอร์รี่อินทรีย์ ปลอดสารพิษ ใช้สมุนไพรในการกำจัดศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมี ผลผลิตมีราคาสูง เก็บไว้ได้นาน ผู้บริโภคพึงพอใจ ที่อำเภอสะเมิงปลูก สตรอเบอร์รี่ เป็นพันธุ์ 329 กว่าร้อยละ 60 และพันธุ์พระราชทาน 80 กว่าร้อยละ 30
ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูหนาว นักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้การค้าขายคึกคัก ซึ่งผลสตรอเบอร์รี่สีแดงสดและสตรอเบอร์รี่แปรรูป ยังเป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อไปรับประทานและซื้อเป็นของฝาก หลายพื้นที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเก็บสตรอเบอร์รี่รับประทานได้จากสวน พร้อมจัดมุมถ่ายรูปอย่างสวยงามเอาใจนักท่องเที่ยว สตรอเบอร์รี่ จึงเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง เฉพาะแค่อำเภอสะเมิง ทั้งจำหน่ายผลสดและแปรรูป ได้สร้างรายให้แก่เกษตรกรสูงถึง 450 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีเพิ่มขึ้น และปีนี้ คาดว่า เกษตรกรจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท
 
16 มกราคม 2557 , 13:01 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม สวท. เชียงใหม่