ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดเชียงใหม่มีรายได้จากการท่องเที่ยว 23,000 ล้านบาท ช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลก

  
    ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่า ในช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลก ตลอดระยะเวลา 3 เดือน จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ให้ดีขึ้น หลังจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบเกือบตลอดปี โดยประเมินรายได้เข้าสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวประมาณ 23,000 ล้านบาท
รายงานจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 - 31 มกราคม 2550 จะสามารถดึงความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากให้เดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ โดยจะส่งผลกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ในฤดูการท่องเที่ยวปลายปีนี้ให้คึกคักกว่าทุกปีที่ผ่านมา ภายหลังจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบต่างๆ ทั้งในด้านสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ และเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านพ้นไป ทั้งนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ตลอดระยะเวลา 3 เดือนของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ประมาณ 3 ล้านคน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 130 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ 2.2 ล้านคน และเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 8 แสนคน ซึ่งส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 40 เป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรป ประกอบด้วย อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี อีกร้อยละ 30 เป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชีย คือ ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ และอีกร้อยละ 20 เป็นนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกา
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังได้คาดการณ์การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลกว่า จะก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดสู่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว คิดเป็นมูลค่าประมาณ 23,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 65 เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 15,000 ล้านบาท ที่เหลืออีกร้อยละ 35 เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 8,000 ล้านบาท โดยมีแนวโน้มกระจายไปสู่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ 3 อันดับแรก คือ ร้อยละ 30 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 7,000 ล้านบาทกระจายไปสู่ธุรกิจจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้า OTOP ประเภทงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ อีกร้อยละ 22 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 5,000 ล้านบาท กระจายไปสู่ธุรกิจด้านที่พักประเภทโรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ และอีกร้อยละ 15 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,500 ล้านบาท กระจายไปสู่ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหารประเภทต่างๆ
 
6 พฤศจิกายน 2549 , 16:27 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ ส.ปชส.เชียงใหม่