นักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คิดค้นสกัดลูกอมสมุนไพรจากหญ้าหมอน้อย มีฤทธิในการเลิกบุหรี่

  
     นักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คิดค้นสกัดลูกอมสมุนไพรจากหญ้าหมอน้อย มีฤทธิในการเลิกบุหรี่ได้ผล ไม่มีผลข้างเคียง
รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.ภาคเหนือ และ ผศ.ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ หัวหน้าโครงการเลิกบุหรี่ด้วยลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อย ร่วมแถลงข่าว ที่ห้องประชุมคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพราะปัจจุบันแม้จะมีแนวโน้มว่าจำนวนผู้สูบบุหรี่จะลดลง แต่ก็พบว่าผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่กำลังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น และสตรี จึงได้มีการศึกษาประสิทธิภาพของหญ้าหมอน้อย หรอหญ้าดอกขาวที่มีประสิทธิภาพทำให้คนเลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก สวทช.ภาคเหนือ เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสารสกัดสมุนไพรหญ้าหมอน้อยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อย สะดวกในการใช้งาน มีผลช่วยในการเลิกบุหรี่ ภายใน 7-14 วัน โครงการนี้ใช้เวลาในการศึกษาวิจัย 5 ปีเต็ม โดยได้ทดลองกับกลุ่มทดลองไปแล้ว สามกลุ่ม กล่มละ 30 คน พบว่าสามารถเลิกบุหรี่ได้ และไม่มีผลข้างเคียง ขณะนี้กำลังรับสมัครผู้ร่วมโครงการเลิกบุหรี่ด้วยลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อย อีกหนึ่งรุ่น
ล่าสุดมีบริษัทเอกชนสองถึงสามราย ติดต่อเพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจ ผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมออกจำหน่าย ในอนาคต นอกจากจะเป็นลูกอมสมุนไพร แล้ว อาจจะมีรูปแบบอื่น เช่น อมยิ้ม หรือหมากฝรั่ง เพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยและวางจำหน่ายอยู่ทั่วไป เพื่อลดปริมาณคนสูบบุหรี่ลงให้มากที่สุด
 
16 มกราคม 2557 , 17:35 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนจิรา สวท.เชียงใหม่