พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะในพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2557

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2557 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย มีทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
คณะรัฐมนตรี มีมติให้วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ และกำหนดให้ทุกจังหวัดประกอบพิธีถวายราชสักการะตามความเหมาะสมและสมพระเกียรติ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีการประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อาคารสวัสดิสงเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ พลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการบำนาญ ภาคเอกชน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกชมรม สมาคม สโมรสร มูลนิธิ สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา บริษัท ห้างร้าน พ่อค้า ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัย ทรงปกครองบ้านเมืองแบบพ่อปกครองลูก ทรงยกเลิกจังกอบหรือภาษี ใครใคร่ค้าม้า ค้า ใครใคร่ค้าขาย ขาย ทรงทำนุบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน ทรงเป็นนักการทหารที่มีความกล้าหาญ ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยต่อขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด ทรงได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นทั้งนักการศึกษา นักปราชญ์ ดังจะเห็นได้จากการที่พระองค์ทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทย ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองถึงขีดสุดแห่งความมีอารยธรรมชนชาติไทยที่มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทรงผูกสัมพันธไมตรีกับหลายประเทศ และดูแลการบ้านการเมืองให้เป็นปึกแผ่น มีความเข้มแข็งมั่นคง จนเป็นพื้นฐานทำให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองตราบจนทุกวันนี้
 
17 มกราคม 2557 , 16:53 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่