ประชุมโครงการจัดทำแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสายรอง เชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์

  
    สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุม โครงการจัดทำแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสายรอง เชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบโครงข่ายสายรอง เชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์
นายอรรถชา กัมนาทแสนยากร ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงวิชาการโครงการจัดทำแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสายรอง(Feeder) เชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์ ณ ห้องบ้านพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบโครงข่ายสายรอง เชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยเปรียบเทียบกับกรณีการศึกษาของสหภาพยุโรป เพื่อจัดทำแบบจำลองการขนส่งและจราจร วิเคราะห์ผลกระทบและศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายสายรอง เชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสายรองเชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์ และร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผน
ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการตามแผนนโยบายของชาติ ที่ต้องการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ ได้กำหนดเส้นทางหลักคือเส้นทางสายเหนือไปถึงสายใต้และเส้นทางภาคตะวันตกเชื่อมกับภาคตะวันออก ซึ่งจะสามารถย่นระยะเวลาการขนส่งลงกว่าครึ่งหนึ่ง ถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้น
ทั้งนี้ การจัดประชุมดังกล่าวเป็น 1 ใน 5 ของเวทีทั่วประเทศ ซึ่งทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมในการให้ความร่วมมือกับกรมทางหลวงชนบท ทั้งกลุ่มเหนือตอนบน 1 และ2 เพื่อประสานงานและเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ
 
17 มกราคม 2557 , 17:28 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม-เจนจิรา สวท.เชียงใหม่