เปิดแล้วงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 31

  
     เปิดแล้วงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 31 จุดเด่นของงาน คือ ขบวนแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง ที่หาชมได้ยาก ถือเป็นการจัดงานเทศกาลร่ม ที่มีที่เดียวในโลก
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายสุภคิน วงษ์ษา นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 31 ประจำปี 2557 ณ บริเวณบ้านบ่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานอย่างคับคั่ง ในพิธีเปิด มีการออกร้านแสดงสินค้าหัตถกรรมร่มบ่อสร้าง แบบลดราคาจากผู้ประกอบการทั้งหมู่บ้าน การแสดงวัฒนธรรม การประดับประดาและตกแต่งหน้าร้านทั้งในซอยและถนนสายบ่อสร้าง การแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ร่มบ่อสร้าง การสาธิตการเหลาโครงร่ม การวาดร่ม การวาดพัด ขบวนประดับร่ม กิจกรรมถนนศิลปะชุมชน ถนนคนเดิน และขบวนแม่หญิงขี่รถถีบกางจ้องที่สวยงาม พร้อมทั้งขบวนแห่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ได้ตกแต่งอย่างสวยงาม และขบวนรถประดับร่ม ภายใต้แนวคิด การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน "อาเซียนร่วมใจ" ที่คณะผู้จัดงานได้รังสรรค์ขึ้นอย่างสวยงาม
งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพงเป็นงานที่ได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวทุกปี ปีนี้กำหดให้เป็นปีแห่งการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีระยะเวลาการจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 มกราคม 2557 จุดเด่นสำคัญของงาน คือ ขบวนแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง ที่หาชมได้ยาก การประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง ถือเป็นการจัดงานเทศกาลร่ม หรือ Umbrellas Festival ที่มีที่เดียวในโลก
 
18 มกราคม 2557 , 10:59 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่