จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2557

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ที่บริเวณสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธี พร้อมอ่านประกาศพระราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย จากนั้น เจ้านายฝ่ายเหนือ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้ถวายพานพุ่มสักการะพระสถูปเจดีย์ตามลำดับ
ในวันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งพระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงทำศึกสงครามเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับกรุงศรีอยุธยา ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา เมื่อพุทธศักราช 2135 พระเกียรติยศเลื่องลือไปทั่วสารทิศและเป็นเหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ข้าศึกไม่กล้ามารุกรานไทยอีกเป็นเวลากว่าร้อยปี สำหรับพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนเมืองงายและชาวเชียงใหม่ ได้ร่วมกันก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2508 เชื่อกันว่าบริเวณนี้เป็นเส้นทางที่พระองค์กรีฑาทัพ และพักแรมก่อนเข้าทำศึกกับพระเจ้าอังวะ เมื่อปีมะเส็ง พุทธศักราช 2148 สมเด็จพระนเรศวรทรงประชวรเป็นฝีละลอกขึ้นที่พระพักตร์กลายเป็นพิษ และเสด็จสวรรคตที่เมืองหาง เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับวันที่ 25 เมษายน ขณะพระชนมายุได้ 50 พรรษา รวมเวลาอยู่ในราชสมบัติได้ 15 ปี
 
18 มกราคม 2557 , 13:52 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่