คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดธุรกิจจำลอง

  
     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดธุรกิจจำลอง 4 โครงการ เพื่อฉลอง 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางสาว จารุณี อินต๊ะสอน นักวิชาการศึกษา จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงหใหม่ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่เฉลิมฉลอง ครบรอบ 90 ปี ในปี 2557 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 30 คน มีแนวคิดที่จะทำจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 90 ปี มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรออกสู่สังคมมาอย่างยาวนาน จึงจัดกิจกรรมเพื่อแสดงศักยภาพของนักศึกษา และแสดงความพร้อมที่จะออกไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ จัดทำโครงการธุรกิจจำลอง 4 โครงการ ได้แก่ ธุรกิจจำลองการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากการกุศล ทรายคำไซค์เคิลครอส ณ สนามแข่งรถจักรยานยนต์วิบาก ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจจำลองศึกมวยไทยร่วมใจ เฉลิมฉลอง 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ทั้ง 2 กิจกรรม จัดเมื่อวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2557 ส่วนธุรกิจจำลองการแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม CMRU SOCCER CUP 2014 จัดในวันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2557 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม MR SOCCER CUP 2014 และธุรกิจจำลองแรลลี่การกุศลครอบครัวสุขสันต์ส่งไออุ่นรักให้น้อง เส้นทาง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี – อุทยานห้วยน้ำดัง กำหนดจัดขค้นวันที่ 25 – 26 มกราคม 2557 ทั้งนี้ โครงการธุรกิจจำลองทั้ง 4 โครงการ จะนำเงินรายได้จากการจัดโครงการหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้สนใจร่วมกิจกรรมและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5388 5808
 
19 มกราคม 2557 , 13:30 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่