ห้องน้ำห้องส้วมในงานมหกรรมพืชสวนโลกมีจำนวนเพียงพอและไม่สกปรก ส่วนกลิ่นเหม็นของรางระบายน้ำเสียได้รับการแก้ไขแล้ว

  
    คณะกรรมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกติดตามการบริการห้องน้ำห้องส้วม ยืนยันว่ามีจำนวนเพียงพอและไม่สกปรก ส่วนกลิ่นเหม็นของรางระบายน้ำเสียได้แก้ไขแล้วคาดว่าจะหมดไปภายใน 3-4 วันนี้
นายไชยวัฒน์ วัฒนไชย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม่ นำสื่อมวลชนเข้าร่วมตรวจสอบห้องน้ำห้องส้วมและรางระบายน้ำ ในพื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 หลังจากมีเสียงตำหนิจากผู้เข้าชมงานว่ามีกลิ่นเหม็นและห้องน้ำห้องส้วมมีปัญหาทั้งเรื่องความสะอาดและจำนวนไม่เพียงพอ
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กล่าวว่า ห้องน้ำภายในงานมีมากกว่า 700 ห้อง กระจายอยู่ทั่วพื้นที่จัดงานมากกว่า 15 จุด แต่ห้องน้ำบริเวณประตูทางเข้าออกจะมีผู้ใช้บริการมากกว่าที่อื่น ปัญหาที่พบคือส้วมเต็มและอุปกรณ์บางอย่างชำรุด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขแล้ว ส่วนกลิ่นเหม็นที่เกิดจากจุดรวมของรางระบายน้ำก็ได้ใช้จุลินทรีย์ EM และคอปเปอร์ ซัลเฟส ใส่ลงไปเพื่อกำจัดกลิ่น คาดว่าอีก 3-4 วันก็จะหมดไป
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กล่าวด้วยว่า ปัญหาอีกประการที่ทำให้ส้วมตันคือนักท่องเที่ยวบางกลุ่มทิ้งกระดาษชำระและผ้าอนามัยลงในโถส้วม ซึ่งได้แก้ปัญหาโดยการติดป้ายแนะนำหลายภาษาขึ้น รวมทั้งเตรียมถุงขยะไว้รองรับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้อย่างเพียงพอ
 
7 พฤศจิกายน 2549 , 14:30 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่