พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ แถลงข่าวเตรียมจัดประกวดภาพถ่ายพรรณไม้งาม

  
     พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ พร้อมภาคี แถลงข่าวเตรียมจัดโครงการประกวดถ่ายภาพพรรณไม้งาม ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ โรงฝึกศิลปาชีพในบริเวณพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายอำนาจ เดชะ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ นำคณะทั้ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และบริษัท นิคอน เซลส์(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดโครงการประกวดถ่ายภาพ พรรณไม้งามในโครงการ พระเมตตา ดุจสายธารสู่หล้า บุปผาชาติงามตา แจ่มฟ้า ภูพิงค์ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมประกาศนียบัตร เงินรางวัลและของรางวัล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ส่งภาพเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม ถึง 16 มีนาคม 2557 และประกาศผลทางเว็บไซต์ www.bhubingpalace.org และ www.nikon.co.th มอบรางวัลในวันที่ 31 มีนาคม 2557 และจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้สำนักพระราชวังเปิดพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ให้ประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมความสวยงามทั้งสวนกุหลาบ ไม้ดอกเมืองหนาวได้ทุกวันยกเว้นช่วงเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรม โดยโครงการประกวดถ่ายภาพดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจในการถ่ายภาพธรรมชาติ อันจะก่อให้เกิดจิตสำนึกในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึ่ง
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้ที่ bhubingphotocontest@gmil.com โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 3065 ต่อ 115 หรือ www.bhubingpalace.org หรือที่ฝ่ายการตลาด บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2633 5100 ต่อ 350 และ 351
 
23 มกราคม 2557 , 16:23 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนจิรา สวท. เชียงใหม่