ตำรวจภูธร ภาค 5 และหน่วยงานด้านสุขภาพ ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการโรงพักสร้างสุข

  
     ตำรวจภูธร ภาค 5 และหน่วยงานด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการโรงพักสร้างสุข เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับตำรวจ นำร่อง โรงพัก 21 แห่ง สังกัดตำรวจภูธร ภาค 5 พร้อมเตรียมขยายผลไปยังโรงพักทั่วประเทศ
พลตำรวจโทจงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ พลตำรวจตรีธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และคณะ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการโรงพักสร้างสุข ณ ห้องประชุมพระพุทธประธานยศบารมี สำนักงานตำรวจภูธร ภาค 5
นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า การลงนามโครงการดังกล่าว เป้าหมาย คือ ให้ตำรวจที่เข้าร่วมโครงการ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การละ เลิก นิสัย การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น โครงการนี้ นำร่องโรงพักในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 5 ก่อน 21 แห่ง ปีนี้ ตั้งเป้าหมายว่าจะขยายไปอีก 24 โรงพักตามภูมิภาคต่างๆ ระยะยาว จะส่งเสริมจนครบทุกโรงพักทั่วประเทศครอบคลุมข้าราชการตำรวจประมาณ 200,000 คน จากนั้น จะขยายไปยังครอบครัวตำรวจ ลงไปสู่ชุมชนและระดับประเทศต่อไป
โครงการโรงพักสร้างสุข เกิดขึ้นจากโรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ถอดบทเรียนจากองค์กรตำรวจต้นแบบ 15 แห่ง จัดทำเป็นกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ เช่น โครงการตำรวจไร้พุง โครงการแยกขยะเป็นเงิน โครงการสร้างอาชีพเสริม และโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา
 
24 มกราคม 2557 , 15:46 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนจิรา สวท. เชียงใหม่