วัดร่ำเปิงตโปทาราม ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธียกช่อฟ้าเอกอุโบสถไม้สักและศาลาคด

  
    วัดร่ำเปิงตโปทาราม ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธียกช่อฟ้าเอกอุโบสถไม้สักและศาลาคด โดยมีกิจกรรมไปจนถึงวันที่ 26 มกราคม 2557
ที่วัดร่ำเปิงตโปทาราม ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นองค์ประธานยกช่อฟ้าเอกอุโบสถไม้สัก และศาลาคด โดยมีพระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระราชวินัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน พระศรีศิลปาจารย์ เลขานุการพระธรรมมังคลาจารย์ และพระเถระจำนวนมากเข้าร่วมพิธี ท่ามกลางอุบาสก อุบาสิกา โดยเฉพาะคณะแม่ชีจากสำนักวัดร่ำเปิง และศรัทธาประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี พระครูภาวนวิรัช (สุพันธ์ อาจิณณสีโล) เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิงตะโปทาราม กล่าวรายงานพระมหาเถระว่า เนื่องจากอุโบสถหลังเดิมคับแคบ และทรุดโทรมลง จึงได้ก่อสร้างใหม่ มีความกว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร อาณาเขตผูกพัทธสีมามีขนาด 10 เมตร คูณ 20 เมตร โดยมีศาลาคดล้อมรอบ โครงสร้างด้านบนเป็นไม้สักทอง พื้นไม้สัก และคอนกรีต สิ้นทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง 49 ล้านบาท
พิธียกช่อฟ้าครั้งนี้ มีแม่ชีสำลี อุ่นสุวรรณ อายุ 107 ปี เดิมเป็นชาวกาญจนบุรีมาบวชเป็นแม่ชีอยู่ที่วัดร่ำเปิงกว่า 40 ปีแล้ว เป็นประธานคณะแม่ชีเข้าร่วมพิธี รวมทั้งนางนฤมล ปาลวัฒน์ อดีต ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะญาติธรรมร่วมพิธีด้วย ในงานยังได้มีพิธีถวายพระไตรปิฎกภาษาพื้นเมืองล้านนา มุทิตาเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 53 ปี 32 พรรษา ของพระครูภาวนาวิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิงตะโปทารามด้วย
วันที่ 24 มกราคม ตลอดทั้งวัน มีครัวทานหัววัด คณะศรัทธาแห่เข้าร่วมทำบุญ บวันเสาร์ที่ 25 มกราคม เวลา 08.30 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม จะแสดงธรรมเทศนา และร่วมกับพระธรรมมังคลาจารย์ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ภัตตศาลา และอาคารปฏิบัติธรรมหลังใหม่ พระสงฆ์ 199 รูป เจริญชยมงคลคาถา เวลา 13.00 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เปิดงานสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์หนเหนือ เรื่อง “วิปัสสนากรรมฐานในยุคโลกาภิวัตน์” ซึงเป็นครั้งแรกที่มีการจัดประชุมทางวิชาการเช่นนี้ ส่วนวันที่ 26 มกราคม เวลา 09.00 น. พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 7 กรรมการมหาเถรสมาคม เทศนาธรรม และภาคบ่าย 13.00 น. ประกอบพิธีสวดถอนติจิวราวิปวาส พิธีตัดหวายลูกนิมิต และสวดผูกพัทธสีมา เป็นเสร็จพิธี
 
24 มกราคม 2557 , 17:15 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่