องคมนตรีเปิดงานย่างพระบาทที่ยาตรา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 50 ปี มช.

  
     องคมนตรีเปิดงานย่างพระบาทที่ยาตรา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ย่างพระบาทที่ยาตรา ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานดังกล่าวสมาคมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-28 มกราคม 25578 เพื่อร่วมฉลองปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 50 ปี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และครบรอบ 50 ปีแห่งการทรงงานในพื้นที่ภาคเหนือ โดยได้นำภาพที่บันทึกการทรงงานของพระองค์ท่านตั้งแต่อดีตจนถึงภาพแห่งความสำเร็จของหลายโครงการในปัจจุบัน โดยเฉพาะช่วงที่แปรพระราชฐาน ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ภายใต้หัวข้อ ป่า น้ำ ดิน คน กว่า 100 ผลงาน จากช่างภาพกิตติมศักดิ์ที่ติดตามการทรงงานอย่างใกล้ชิดและหาชมได้ยาก องคมนตรีกล่าวว่านิทรรศการดังกล่าวเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้ศึกษาเรียนรู้การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงอุทิศพระวรกาย เพื่อประชาชนชาวไทย ทรงปลูกฝังแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่พสกนิกร พระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน ได้รับการยอมรับระดับสากลว่าสามารถสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจและประชาชน กระตุ้นเตือนให้ประชาชนรู้จักความพอเพียง ไม่เบียดเบียน มีศีลธรรม สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
นิทรรศการแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กิจกรรม 50 ปี คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนที่สอง ดิน -คน และส่วนที่ 3 ป่า- น้ำ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาทางวิชาการ การแสดงจากศิลปินชื่อดัง และศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอื่น ๆ การสาธิตประกอบอาหาร ร้านค้าโครงการหลวง สาธิตการจัดรายการวิทยุในห้องส่งจำลอง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้บันทึกเสียงถวายพระพรด้วย
 
25 มกราคม 2557 , 16:11 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่