บรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดเชียงใหม่

  
     บรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดเชียงใหม่ ไม่คึกคักเท่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา แต่ประชาชนได้ทยอยมาลงคะแนนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการขัดขวางการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ดร.สุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึง บรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้มีสิทธิลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดกว่า 32,000 คน บรรยากาศไม่ค่อยคึกคักมากนัก หากเทียบกับปี 2554 ที่มีการเลือกตั้งที่ผ่านมา แต่ยังพบผู้มาใช้สิทธิ์เดินทางมาลงคะแนนเสียงอย่างต่อเนื่อง ยังไม่พบปัญหาใดๆ ครั้งนี้ เลือกที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เป็นสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด มีความกว้างขวางสามารถรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ครั้งนี้ ยังถือเป็นครั้งแรก ที่ได้นำระบบการค้นหารายชื่อฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ โดยมีนักศึกษาอาสาจำนวน 209 คน คอยอำนวยความสะดวก เพียงแต่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอกเลขประจำตัวประชาชน ก็จะสามารถค้นหาข้อมูลได้ภายใน 1 นาที ส่วนด้านความปลอดภัย ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจล เตรียมไว้ 50 นาย เพื่อรองรับหากเกิดสถานการณ์ ขณะนี้ ทางการข่าว ยังไม่ปรากฏว่ามีผู้เคลื่อนไหวในการขัดขวางการเลือกตั้ง ทุกอย่างยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัด มีผู้มาลงทะเบียนกว่า 2,200 คน ได้มีการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งในทุกอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวก คาดว่าโดยรวมจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เกินร้อยละ 50 และเมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุด บัตรเลือกตั้งของผู้ลงคะแนนใช้สิทธิ์นอกเขตจังหวัดจะถูกส่งไปตามจังหวัดของผู้มาลงคะแนน เพื่อรอนับคะแนนรวมกับวันเลือกตั้งจริง
 
26 มกราคม 2557 , 10:48 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่