ขนส่งระบุ นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเชียงใหม่เพิ่ม 10 % ช่วงสัปดาห์แรกของงานพืชสวนโลก

  
     ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สรุปข้อมูลการเดินทาง ในช่วงสัปดาห์แรกของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก พบว่ามีปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นถึง 10 %เมื่อเปรียบเทียบจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นช่วงเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ด้วยรถโดยสาร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ถึง 10 % และคาดว่าในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์อื่นๆ เช่น 5 ธันวาคม , 10 ธันวาคม หรือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการมากขึ้น เพราะเป็นช่วงที่เชียงใหม่มีอากาศหนาวเย็น เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาส่วนใหญ่ จะใช้บริการขนส่งต่อไปถึงบริเวณจัดงานพืชสวนโลก โดยจุดที่ได้รับความนิยมสูง คือ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี กับสถานีรถไฟ ซึ่งมีรถ Shuttle Bus คอยรับ-ส่งฟรี และมีผู้ใช้บริการถึงวันละ 2,000 คน/วัน/จุด ส่วนอีกจุดหนึ่งที่มีรถ Shuttle Bus จอดให้บริการ คือศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นั้น ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการและครอบครัว ประชาชนทั่วไปยังใช้บริการน้อย เมื่อเทียบกับ 2 จุดแรก ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต่อไปอีกว่า พื้นที่จุดจอดรถบริเวณห้างสรรพสินค้าต่างๆ พบว่า จุดที่ได้รับความนิยม คือที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ต พลาซ่า กับโลตัส สาขาหางดง มีผู้ใช้บริการมากกว่าจุดละ 1,000 คน/วัน ส่วนจุดอื่นๆ มีผู้ใช้บริการในระดับปานกลาง ส่วนจุดที่คนใช้บริการค่อนข้างน้อย คือบริเวณห้างแม็คโคร ที่อยู่ทางทิศใต้ของวงแหวนรอบ 3 เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด ทำให้มีฝุ่นมาก และเส้นทางขรุขระ ไม่สะดวกมากนัก นอกจากนี้ในพื้นที่ดังกล่าวนักท่องเที่ยวจะต้องเสียค่าบริการสำหรับจอดรถ และค่าโดยสารไป – กลับ งานมหกรรมพืชสวนโลก ด้วย
 
9 พฤศจิกายน 2549 , 12:03 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ ส.ปชส.เชียงใหม่ 9 พฤศจิกายน 2549