จำนวนผู้มาลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัดเชียงใหม่

  
     จำนวนผู้มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดเชียงใหม่ มีเพียงร้อยละ 11 ของผู้มาลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ทั้งหมดกว่า 32,000 คน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำชัด อาจเพราะประชาชนไม่แน่ใจในสถานการณ์บ้านเมือง
ดร.สุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงข้อมูลจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งนอกเขตจังหวัดและในเขตเลือกตั้ง สำหรับนอกเขตจังหวัด ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้มาลงทะเบียนจำนวน 32,069 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนน จำนวน 3,722 คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 ส่วนในเขตเลือกตั้งทั้ง 10 เขต มีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ 2,339 คน มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ 1,986 คน คิดเป็นร้อยละ 84.65 ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด การเลือกตั้งล่วงหน้าสามารถดำเนินการลุล่วงไปได้ ส่วนสาเหตุของการที่มีผู้เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดเชียงใหม่ น้อยกว่าปกติ คาดว่า ผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไว้ อาจไม่แน่ใจว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่ ตามสถานการณ์ของบ้านเมือง
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า สำหรับความคืบหน้าการเตรียมการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ขณะนี้ บัตรเลือกตั้งได้เดินทางมาถึงแล้ว ส่วนการประชาสัมพันธ์ กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณางบประมาณที่เหมาะสม
 
27 มกราคม 2557 , 17:24 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม สวท. เชียงใหม่