เริ่มส่งบัตรเลือกตั้งไปยังเขตเลือกตั้งทั้ง 10 เขตในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว

  
     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เริ่มส่งบัตรเลือกตั้งไปยังเขตเลือกตั้งทั้ง 10 เขตในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว
นายทรงพล นาคะหนุ หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในขั้นตอนการจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ส่งไปยังเขตเลือกตั้งทั้ง 10 เขต เพื่อแจกจ่ายไปยังหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น จะมีสองส่วนคือ ส่วนของคนที่มาใช้สิทธิตามปกติ และส่วนของกลุ่มคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 26 มกราคม 2557 แต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ กรณีเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดจะไปใช้สิทธิในจังหวัดของตนไม่ได้ กลุ่มคนกลุ่มนี้ต้องไปแจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ และกลุ่มที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัด แต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา กลุ่มคนเหล่านี้สามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า มีหลายคนสอบถามมาเนื่องจากไม่แน่ใจ ขอยืนยันว่าการเลือกตั้งยังจะมีขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ตามพระราชกำหนดเลือกตั้ง จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
 
27 มกราคม 2557 , 17:40 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนจิรา สวท.เชียงใหม่