องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 2

  
     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายงานมหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัย และมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยพระราชทาน มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 2 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณค่าของพรรณไม้ไทยผ่านภาพถ่ายอันเป็นการสื่อถึงความงดงามแห่งธรรมชาติผ่านมุมมองของอารมณ์และความรู้สึกของนักถ่ายภาพ พร้อมสัมผัสกับบรรยากาศอันน่ารื่นรมย์ภายในสวนพฤกษศาสตร์
ผู้ที่สนใจสามารถถ่ายภาพดอกไม้ พรรณไม้ ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 05.00 - 19.00 น. ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกในพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งภาพถ่ายต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตัล ความละเอียดอย่างน้อย 6 ล้านพิกเซล กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 30 มีนาคม 2557 รางวัลยอดเยี่ยม จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลดีเด่น 3 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 81 รางวัล เงินรางวัลละ 1,000 บาท พร้อมรับเกียรติบัตรทุกรางวัล ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.qsbg.org และหมายเลขโทรศัพท์ 0 5384 1234
 
28 มกราคม 2557 , 11:20 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม สวท. เชียงใหม่