พิธีเปิดงาน “มหกรรมกีฬาท้องถิ่นอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 9

  
    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน “มหกรรมกีฬาท้องถิ่นอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 9 ”มีผู้ร่วมงานจำนวนมาก
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมกีฬาท้องถิ่นอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 9 ” ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบวกค้าง ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน ในอำเภอสันกำแพง มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา เป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการต่อต้านและเร่งปราบปรามยาเสพติด พร้อมทั้งเป็นการรณรงค์ความสามัคคีและความเข้าใจอันดีในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬา และนันทนาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสันกำแพง และสร้างเครือข่ายกีฬาในระดับตำบลอำเภอ ให้มีการพัฒนาในการจัดการแข่งขันกีฬา และนันทนาการในระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล โดยจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 6 ชนิด กีฬาฟุตบอล 9 คน , กีฬาตะกร้อ , กีฬาวอลเลย์บอล , กีฬาฟุตซอล กีฬาเปตอง และกีฬาพื้นบ้าน นอกจากการแข่งขันทั้ง 6 ชนิดแล้ว ยังมีการประกวดขบวนพาเหรด และประกวดกองเชียร์ งานดังกล่าวมีประชาชนร่วมงานจำนวนมาก
 
28 มกราคม 2557 , 15:16 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่