สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ แนะ ระวังโรคมือ เท้า ปาก

  
     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ แนะนำผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก โรงเรียน ระวังโรคมือ เท้า ปาก หากพบเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ป่วยด้วยอาการไข้สูง ไม่ยอมทานอาหาร ไม่ยอมดื่มน้ำ ให้รีบพาไปรักษา หยุดโรงเรียน และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังโรค
นายแพทย์วิทยา หลิวเสรี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ กล่าวว่า หลังจากนักเรียนในกรุงเทพมหานครวัย 3 ปี เสียชีวิตจากโรคมือ เท้า ปาก เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับให้ทั่วประเทศ เฝ้าระวัง โรคมือ เท้า ปาก ในเด็กเล็ก เน้นย้ำให้โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศตรวจเด็กทุกเช้า ทั้งนี้ สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 22 ธันวาคม 2556 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานว่ามีผู้ป่วย จำนวน 44,594 ราย เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 1-3 ปี มักเกิดในโรงเรียนอนุบาล ศูนย์เด็กเล็ก และเนิร์สเซอรี่ โดยเชื้อเอ็นเทอโรไวรัส ที่พบบ่อยในไทย คือ คอกแซกกี้ เอ (coxsackie virus A) ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะหายได้เองและพบเอนเทอโรไวรัส 71 หรือ อีวี 71 (enterovirus 71 : EV 71) ซึ่งทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้บ่อย คือ ทำให้ก้านสมองอักเสบ ทำให้การทำงานหัวใจผิดปกติ และอาจเสียชีวิตได้รวดเร็วจากภาวะหัวใจล้มเหลว วิธีป้องกันคือ รักษาสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดของเล่น ของใช้เด็ก เน้นการล้างมือให้สะอาด และเมื่อผู้ปกครองพบเด็กป่วยด้วยอาการไข้สูง ไม่ยอมรับประทานอาหาร ไม่ยอมดื่มน้ำ ให้รีบพาไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือแพทย์เพื่อรักษา รวมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และครูในโรงเรียนตจ้องเฝ้าระวังและป้องกันโรค หากพบผู้ป่วยในห้องเรียนเดียวกันมากว่า 2 คน อาจพิจารณาปิดห้องเรียนหรือปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษาชั่วคราว เป็นเวลา 5 วัน เพื่อทำความสะอาดลดโอกาสการแพร่กระจายของโรค
 
29 มกราคม 2557 , 10:39 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่