เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกตรวจอาหารปลอดภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกตรวจอาหารปลอดภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้จับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ อาหารปลอดภัยตรุษจีนและเปิดโมเดลขนมไหว้เจ้าวันตรุษจีน ณ ตลาดวโรรส(กาดหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการออกตรวจร้านค้าจำหน่ายอาหาร ขนมไหว้เจ้า ผักผลไม้ และเนื้อสด เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ปราศจากสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะมีการซื้อของไหว้ ทั้งอาหารสดและอาหารแห้ง
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีนเป็นประเพณีที่ต้องใช้อาหารต่างๆ ในการไหว้เจ้า โดยชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เกือบทั้งหมด มักนิยมจับจ่ายซื้อของต่างๆ มากกว่าการประกอบอาหารเอง เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงมีความห่วงใยด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะแบคทีเรียโคลิฟอร์มที่จะก่อให้เกิดการเจ็บป่วย ก่อนหน้านี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจมาแล้ว 3 วัน ตรวจทั้งอาหาร ภาชนะ และมือของผู้ขาย ประมาณ 50 ตัวอย่าง ผลปรากฏว่า ไม่พบแบคทีเรียโคลิฟอร์ม ส่วนหนึ่งอาจเพราะอากาศเย็น แบคทีเรียมีการโตช้า แต่ก็ได้มีการเฝ้าระวังและรณรงค์ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ฝากถึงประชาชน ก่อนจะบริโภคผัก ผลไม้ ต้องล้างให้สะอาดด้วยด่างทับทิม เบกกิ้งโซดา หรือ ผงฟู ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง จะสามารถช่วยให้อาหารปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างได้
 
29 มกราคม 2557 , 13:45 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม-เจนจิรา