มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2557

  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2557 ระดมผลงานวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือประมาณ 30 มหาวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมเสวนาทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะแถลงข่าวเตรียมจัดงานงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2557 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือทั้งหมด 17 จังหวัด กำหนดจัดมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2557 ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การเผยแพร่งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดในภาคเหนือ ประมาณ 30 มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วม คือ ชุมชน สังคม และผู้ประกอบการ มีโอกาสนำเอาผลงานวิจัยไปต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น เนื้อหาในการจัดงานครั้งนี้มี 2 ส่วนหลัก คือ การจัดนิทรรศการ ประมาณ 60 กว่าบูท ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะนำเอาผลงานวิจัยที่เป็นจุดแข็งของแต่ละสถาบันที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือสังคมมาจัดแสดง อีกส่วนหนึ่ง คือ การเสวนาวิชาการ ทั้งหมด 13 หัวข้อ เช่น เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิรูปการศึกษา การจัดการน้ำ และพลังงานทดแทนต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและผู้เข้าร่วมสัมมนา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า นอกจากนิทรรศการและเสวนาเชิงวิชาการแล้ว ยังมีกิจกรรมระหว่างเวทีประชุม เช่น การประกวดสร้างแผนที่อัจฉริยะ Smart Map เพื่อการท่องเที่ยว และการแข่งขันลูกโป่งประหยัดพลังงาน
 
29 มกราคม 2557 , 17:24 น. , อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนจิรา สวท. เชียงใหม่