สายการบิน Asean Wings Airways เปิดเส้นทางการบินใหม่ บินตรงจากเมืองมัณฑะเลย์ มายังจังหวัดเชียงใหม่

  
    สายการบิน Asean Wings Airways เปิดเส้นทางการบินใหม่ บินตรงจากเมืองมัณฑะเลย์ มายังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งไทยและสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ที่เริ่มนิยมท่องเที่ยวและสนใจทำธุรกิจร่วมกัน
นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ นำคณะต้อนรับผู้โดยสารเที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่บินตรงจากเมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สู่ท่าอากาศยานนาชาติเชียงใหม่ ของสายการบิน Asean Wings Airways ที่มีกำหนดบินทุกวันพุธจนถึง 2 สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2557 จากนั้น จะเพิ่มเที่ยวบินในวันเสาร์ อีกหนึ่งวัน เป็นบิน 2 วันต่อสัปดาห์ นายสุรนาถ ทวีทรัพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท P.B. Travel Agency Center กล่าวว่า สายการบินนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์กับไทย ภายหลังจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีการเปิดประเทศมากขึ้น คนของทั้งสองประเทศมีความต้องการอยากเดินทางไปมาหาสู่กัน เพื่อการท่องเที่ยว หรือ เพื่อการลงทุนทางธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะคนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สนใจมาจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่มากขึ้น เป้าหมายเพื่อมาช้อปปิ้ง เป็นอันดับแรก เพราะชอบสินค้าไทย รองลงมา คือ มาในเชิงสุขภาพ และมาท่องเที่ยว ตามลำดับ ขณะนี้ ราคาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ เชียงใหม่ มัณฑะเลย์ ราคา 9,000 บาทต่อคน หากมาเป็นกลุ่ม ราคาจะลดลงเหลือ 8,000 บาทต่อคน
สายการบิน Asean Wings Airways บริษัทลูกของ สายการบิน แอร์ บากัน ปกติจะบินระหว่างเชียงใหม่ไปย่างกุ้ง ทุกวันพฤหัสบดี กับ วันอาทิตย์
 
30 มกราคม 2557 , 10:16 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนจิรา-นันทคม สวท. เชียงใหม่