สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวชี้แจงความคืบหน้าสาเหตุการเสียชีวิตของทหารเกณฑ์สังกัด กรมทหารราบที่ 7 พัน 1 ค่ายกาวิละ

  
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวชี้แจงความคืบหน้าสาเหตุการเสียชีวิตของทหารเกณฑ์สังกัด กรมทหารราบที่ 7 พัน 1 ค่ายกาวิละ ที่เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H1N1 2009 ไม่ใช่ติดเชื้อไข้หวัดนกตามที่เป็นข่าว
จากการที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลค่ายกาวิละว่ามีผู้ป่วยคือ พลทหารสมชาย ศรีเอื้องดอย อายุ 23 ปี ทหารสังกัดกรมทหารราบที่ 7 พัน 1 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ด้วยอาการไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ ผลการ X-ray พบปอดบวม 2 ข้าง มีอาการระบบหายใจล้มเหลว ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจและส่งต่อเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเทพปัญญา เบื้องต้นแพทย์วินิจฉัย สงสัยว่าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่และปอดปวมจากเชื้อไวรัส ซึ่งต่อมาผู้ป่วยได้เสียชีวิต วันที่ 29 มกราคม 2557
นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากผลการสอบสวนโรคเบื้องต้นพบว่า ผู้ป่วยมีอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ ประกอบกับ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยรายนี้ พบเชื้อไวรัส H1N1 2009 ไม่ใช่ติดเชื้อไข้หวัดนกตามที่เป็นข่าว อีกทั้งผู้ที่อยู่ในเรือนนอนเดียวกับป่วยด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ประมาณ 16 คน ขณะนี้ ยังรอผลการตรวจของผู้ที่อยู่ในเรือนนอนเดียวกัน ซึ่งผู้ป่วยรายนี้ได้เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H1N1 2009
ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ฝากเตือนประชาชนให้ระวังรักษาสุขภาพในช่วงหน้าหนาวนี้ โดยเฉพาะโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเอง ด้วยการรักษาร่างกายให้อบอุ่น ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำ เครื่องใช้ส่วนตัวไม่ควรใช้กับผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่ คนแออัด ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย ในกลุ่มเสี่ยงควรมารับวัคซีนตามกำหนดหรือสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน
 
31 มกราคม 2557 , 17:25 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม-เจนจิรา สวท. เชียงใหม่