เปิดงานไชน่าทาวน์ เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 12 อย่างยิ่งใหญ่

  
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานไชน่าทาวน์ เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 12 อย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และสมาคม ชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 12 อย่างยิ่งใหญ่ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ในพิธีเปิดงาน มีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณ ถนนช้างม่อย ย่านตลาดวโรรส มีขบวนแห่งเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เริ่มเคลื่อนขบวนมาตั้งแต่ข่วงประตูท่าแพ ประกอบด้วย มังกรทอง สิงโต เหล่าเทพเจ้า แป๊ะยิ้ม มิสเชียงใหม่ไชน่าทาวน์ มีประชาชนสนใจชมตลอดเส้นทางที่ขบวนผ่านอย่างคับคั่ง เมื่อขบวนเคลื่อนมาถึงเวทีใหญ่บริเวณตลาดวโรรส มีการจุดประทัด เชิดมังกรทอง เชิดสิงโต จากนั้น ขณะสิงโตได้แห่เชิดคณะแขกผู้มีเกียรติไปสักการะเทพเจ้า ณ ศาลเจ้ากวนอู และศาลเจ้าปุงเถ่ากง ตามลำดับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศกาลไชน่าทาวน์ เมืองเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
ภายในการจัดงานบนเวทีมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน การแสดงมังกรพันมือ เชิดหุ่นเปลี่ยนหน้ากาก การแสดงเชิดสิงโต 4 มณฑล การเชิดมังกรไฟยาว 60 เมตร การออกร้านจากสมาคม โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ การจำหน่ายสินค้าชุมชนตรอกเล่าโจ๊ว ตลาดต้นลำไย ตลาดวโรรสและของดีชาวกาด
 
31 มกราคม 2557 , 17:43 น. , อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม-เจนจิรา สวท. เชียงใหม่