ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวเตรียมจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติเชียงใหม่

  
     ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวเตรียมจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติเชียงใหม่ พบการออกบูธแสดง จำหน่ายสินค้า บริการจากมุสลิมไทยจากทั่วประเทศ และจากกลุ่มประเทศอาเซียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่และหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวเตรียมจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติเชียงใหม่ หรือ Chaing Mai Halal Internationnal Fair 2014 (CHIF 2014) ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต โดยภายในงานจะมีการออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการจากมุสลิมไทย จากภาคเหนือและทั่วประเทศและจากหน่วยงานกิจการจากกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม อาหารแปรรูป เครื่องประดับ การแต่งกาย เครื่องสำอาง สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ฮาลาลเพื่อการส่งออก จำนวนมากกว่า 200 คูหา การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแสดงศิลปวัฒธรรมและบันเทิงและการจับคู่เจรจาธุรกิจ Businees Mathching ระหว่างผู้ประกอบการในภาคเหนือกับภาคอื่นๆ ในประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็นประเทศสำคัญที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่ต่างประเทศทั่วโลก กลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็มองว่าไทยเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ฮาลาลและประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีกฎหมายบัญญัติว่ามีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ฮาลาลก็ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับแห่งเดียวในโลก
สำหรับ พิธีเปิดงานกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15.00 น. โดยจุฬาราชมนตรี อาศิศ พิทักษ์คุมพล และจะมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานด้วย
 
31 มกราคม 2557 , 19:32 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม-เจนจิรา สวท. เชียงใหม่