กิจกรรมรณรงค์ รักษา บรรยากาศเชียงใหม่ ใสสะอาดปราศจากหมอกควันโดยรอบเขตพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

  
     กำลังคนกว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ รักษา บรรยากาศเชียงใหม่ ใสสะอาดปราศจากหมอกควันโดยรอบเขตพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เพื่อแสดงพลังในการร่วมป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ประจำปี 2557
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ รักษา บรรยากาศเชียงใหม่ ใสสะอาดปราศจากหมอกควันโดยรอบเขตพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ณ กองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำลังพลจากหน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน พร้อมสาธิตการดับไฟโดยอุปกรณ์ดับไฟ เช่น ไม้ตบไฟ ถังน้ำดับไฟ การนำสัตว์ต่าง บรรทุกน้ำเข้าดับไฟ การดับไฟทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์ และการดับไฟป่าในภาคพื้นดิน ซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์หากเกิดไฟป่าในพื้นที่รอบเขตพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทั้ง 2 พระองค์ ทรงเป็นต้นแบบในการหวงแหน และรักทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมายาวนาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติทั้ง 2 พระองค์ด้วย ในฐานะที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติมาตลอดการครองราชย์
ภายในงานมีการถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
 
31 มกราคม 2557 , 19:33 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม-เจนจิรา สวท. เชียงใหม่