รายงานพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับนักท่องเที่ยวเต็มที่ในเทศกาลท่องเที่ยวระยะนี้

  
     รายงานพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับนักท่องเที่ยวเต็มที่ในเทศกาลท่องเที่ยวระยะนี้ มีสายการบิน บินตรงมายังจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาคเอกชนและราชการทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ในเทศกาลท่องเที่ยวที่จะมีการจัดงานต่างๆ หลายงานในระยะนี้ นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่มีการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ปัจจุบันเชียงใหม่นับเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน การคมนาคมขนส่ง เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางเชื่อมโยงไปยังประเทศอื่นๆ ได้สะดวก ซึ่งปัจจุบันมีสายการบิน ทำการบินตรงจากต่างประเทศ มายังเชียงใหม่ ประมาณ ๒๐ เส้นทางบิน เช่น เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง กวางโจว คุนหมิง ไทเป ฮ่องกง มาเก๊า ปูซาน อินชอน หางโจว กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์ หลวงพระบาง ย่างกุ้ง และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ล่าสุดสายการบิน Asian Wing Airways ได้เปิดเที่ยวบินเชื่อมโยงจากเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ มายังจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา จากข้อมูลเบื้องต้นของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ พบว่า ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีเที่ยวบินขึ้น-ลง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน ๓,๘๑๐ เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๕ ประมาณร้อยละ ๒๐ เป็นผู้โดยสารในประเทศกว่า ๓๙๙,๐๐๐ คน ผู้โดยสารระหว่างประเทศกว่า ๗๑,๐๐๐ คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๕ ประมาณร้อยละ ๖๐ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ มีเที่ยวบินต่างประเทศ ประมาณ ๙๓๙ เที่ยวบิน และมีสายการบินในประเทศ ๑๔ สายการบิน รวมประมาณ ๓,๗๔๗ เที่ยวบิน
สำหรับในช่วงเทศกาลตรุษจีน ไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๗ มีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในช่วงดังกล่าวมีเที่ยวบินพิเศษของสายการบินไชน่าอีสเทอร์น แอร์ไลน์ จากเมืองคุนหมิง หางโจว เฉินตู หนานจิง อู่ชี่ และหนิงโป มายังเชียงใหม่ ประมาณ ๓๕ เที่ยวบิน และสายการบินแอร์เอเชีย มีเที่ยวบินพิเศษจากเมืองหางโจว อีกประมาณ ๒ เที่ยวบิน ทำให้มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเที่ยวบินพิเศษ จำนวนประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน จากความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในทุกด้าน ทั้งแหล่งท่องเที่ยวและบริการ จึงทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน
นอกจากนี้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่ ยังจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างหนาแน่น เนื่องจาก จังหวัดเชียงใหม่ยังมีอากาศที่เย็นสบายและมีดอกไม้สวยงาม รวมทั้ง มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งจะมีขบวนแห่ไม้ดอกจากอำเภอต่างๆ หน่วยงานราชการและเอกชน ในวันเสาร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จากเชิงสะพานนวรัฐ ไปยังข่วงประตูท่าแพ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังมีงานสตรอเบอร์รี่ ของดีอำเภอสะเมิง ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย
 
1 กุมภาพันธ์ 2557 , 14:33 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่