ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้ว

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้ว พร้อมย้ำว่าออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ที่เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 วัดไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น ได้ออกตรวจหน่วยเลือกตั้งที่วัดเมืองกาย ที่มีหน่วยเลือกตั้ง 3 หน่วย เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ซึ่งบางหน่วยเลือกตั้งมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์แล้ว แต่ยังยังดูไม่คับคั่งเท่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆ มา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวเชียงใหม่ ตั้งเป้าว่าครั้งนี้ จะมีชาวเชียงใหม่ออกมาใช้สิทธิ์เกินร้อยละ 80
ในส่วนของการเตรียมการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ มีการเตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งและในวันเลือกตั้ง
 
2 กุมภาพันธ์ 2557 , 11:55 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่