ภาพรวมการเลือกตั้งตลอดทั้งวันของจังหวัดเชียงใหม่

  
     ภาพรวมการเลือกตั้งตลอดทั้งวันของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คาดว่า มีผู้ออกมาใช้สิทธิเกินร้อยละ 70
ดร.สุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึง สถานการณ์ภาพรวมของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เป็นการทั่วไป ที่มีการจัดการเลือกตั้งทั้งจังหวัด 10 เขตเลือกตั้ง 2,626 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า 1,200,000 คน ตลอดการจัดการเลือกตั้งทั้งวันสถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบเพียงผู้สร้างสถานการณ์วางวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดที่โรงแรมแกรนด์วโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มเชียงใหม่ 51 เท่านั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าไม่มีอันตรายใดๆ นอกจากนี้ พบว่า ประชาชนบริเวณเขตอำเภอรอบนอกได้ทยอยออกมาใช้สิทธิกันตั้งแต่ช่วงเช้า ส่วนในเขตเมืองพบผู้มาใช้สิทธิบางตากว่าอำเภอรอบนอก อย่างไรก็ตาม คาดว่า มีผู้ออกมาใช้สิทธิเกินร้อยละ 70 แน่นอน ส่วนการประกาศผลคะแนนนั้น การเลือกตั้งครั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่สามารถประกาศผลได้ เนื่องจาก ต้องรอผลการเลือกตั้งของผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้วเกิดปัญหาเข้าหน่วยเลือกตั้งไม่ได้ทั้ง 83 หน่วยทั่วประเทศ เนื่องจาก มีการขัดขวางการเลือกตั้ง ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเหล่านั้น ต้องออกมาใช้สิทธิอีกครั้งในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 และเมื่อสิ้นสุดจึงจะรวมคะแนนประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ คาดว่าจะไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ขณะที่บรรยากาศการนับคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้งในหลายหน่วยเลือกตั้ง ส่วนใหญ่เป็นบัตรดี และเป็นบัตรที่มีผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนนจำนวนมาก มีบัตรเสียเล็กน้อย
 
2 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:52 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่