บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ ที่อำเภอสันกำแพงและอำเภอสันทราย

  
     บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ ที่อำเภอสันกำแพงและอำเภอสันทราย มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ตลอดทั้งวัน โดยประชาชนส่วนใหญ่ต่างหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะทำให้บ้านเมืองสงบสุข
บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ในเขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอสันกำแพง และเขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอสันทราย บรรยากาศภาพรวมมีผู้ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งต่อเนื่องตลอดทั้งวัน มีทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ วัยทำงานและกลุ่มวัยรุ่น โดยประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ ต่างหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะทำให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุข นำประเทศไปสู่การพัฒนา นายทองคำ มหาวัน ชาวบ้านตำบลทรายมูล และนางเขมมิกา กาบคำ ชาวบ้านบ้านหนองโค้ง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตนออกมาทำหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย ในการใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อหวังว่าประเทศจะเจริญต่อไปข้างหน้า
สำหรับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอดอยสะเก็ด สันกำแพงและแม่ออน มีจำนวน 141,000 คน และจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตที่ 4 ประกอบด้วย อำเภอสันทราย พร้าวและแม่แตง มีจำนวน 146,000 คน
 
2 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:59 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม-เจนจิรา สวท. เชียงใหม่