ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เผยว่า ภาพรวมสถานการณ์การเลือกตั้งใน 8 จังหวัดภาคเหนือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  
     ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เผยว่า ภาพรวมสถานการณ์การเลือกตั้งใน 8 จังหวัดภาคเหนือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีสถานการณ์รุนแรง
นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เดินทางมาตรวจเยี่ยมห้องส่ง F.M. 93.25 MHz. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการจัดรายการพิเศษ เกาะติดการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. ในวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 โดยผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า จากภาพรวมที่ได้ไปสังเกตสถานการณ์ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง พบว่า มีจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทยอยมาเลือกตั้งเป็นระยะ และบางช่วงเวลามีการต่อแถวเพื่อใช้สิทธิภาพรวมในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงหรือมีความรุนแรงถึงขั้นประชาชนออกมาใช้สิทธิไม่ได้
ขณะที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นศูนย์กลางเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งผ่านสื่อในสังกัด สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
 
2 กุมภาพันธ์ 2557 , 18:40 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่