ผลสังเกตการณ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขตเลือกตั้งที่ 3

  
     ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ในเขตอำเภอสันกำแพง และอำเภอสันทราย มีผู้ออกมาใช้สิทธ์ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ภาพรวมมีผู้ออกมาใช้สิทธิลดลงกว่าครั้งที่ผ่านมา
จากการสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ โดยทีมข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ที่อำเภอสันกำแพง และอำเภอสันทราย ที่ วัดโรงธรรมสามัคคี อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ 8 เทศบาลตำบลสันกำแพง มีผู้ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งค่อนข้างคึกคัก เกินกว่าร้อยละ 50 ในช่วงเช้า และทยอยออกมาใช้สิทธิต่อเนื่องในช่วงบ่าย นอกจากนี้ ยังมีการอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่มาลงคะแนนซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พันตำรวจเอกจักรี ตั้งชูชาติ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ ส่งผลให้การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ น่าจะมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิน้อยกว่าครั้งที่ผ่านมา แต่การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด มีการให้แต่ละหน่วยรายงานสถานการณ์เป็นระยะ ส่วนการรักษาความปลอดภัยได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูความสงบเรียบร้อย หน่วยละ 2 นาย
ส่วนในช่วงบ่ายที่อำเภอสันทราย หน่วยเลือกตั้ง 7 - 11 ตำบลหนองหาร เทศบาลเมืองแม่โจ้ ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา มีการออกมาใช้สิทธิจำนวนมาก เกือบไม่ทันเวลาในการปิดหีบเลือกตั้ง
 
2 กุมภาพันธ์ 2557 , 19:46 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม-เจนจิรา สวท. เชียงใหม่