สำนักงานหนังสือเดินทาง เชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้ว

  
     ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางกันอย่างคับคั่ง ภายหลังจาก สำนักงานหนังสือเดินทาง เชียงใหม่ ปิดให้บริการมาระยะหนึ่ง
ที่สำนักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนต่างเดินทางมายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางกันอย่างคับคั่ง ซึ่งก่อนหน้านี้ สำนักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม่ ได้ปิดรับคำร้องการทำหนังสือเดินทางมาตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 เนื่องจากเหตุชุมนุมทางการเมือง แต่ขณะนี้ สำนักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากการกรมการกงสุลว่า ระบบสำรองที่กรุงเทพฯ รองรับการผลิตได้มากขึ้น สำนักงานหนังสือเดินทาง เชียงใหม่จึงสามารถเปิดให้บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางได้ แต่จำกัดวันละ 200 เล่ม โดยจะจ่ายเล่มทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันนับจากวันยื่นคำร้อง ผู้จะทำหนังสือเดินทางต้องมารอรับคิวด้วยตนเอง ไม่มีระบบจองคิวล่วงหน้าหรือจองคิวแทนกัน เริ่มแจกบัตรคิวตามเวลาเปิดทำการ 08.30 น. โดยประชาชนต้องเตรียมหลักฐานให้พร้อม เช่น บัตรประชาชนตัวจริง มีภาพใบหน้าชัดเจน ไม่หมดอายุ ไม่หักชำรุด หรือหากมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ให้นำมาแสดงด้วย
กรณีหากมีข้อสงสัยเรื่องหลักฐานประกอบการยื่นขอหนังสือเดินทางกรณีอื่นๆ โดยเฉพาะผู้เยาว์หนังสือเดินทางราชการ สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5389 1536 ส่วนการให้บริการรับรองเอกสารของแผนกสัญชาติและนิติกรณ์ และช่องบริการรับรองวีซ่าเปิดให้บริการตามปกติ นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถไปทำหนังสือเดินทางได้ที่กรุงเทพฯ สำนักงานหนังสือเดินทางสาขาปิ่นเกล้า ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ผลิตได้ 1,000 เล่ม และสาขาบางนา ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ผลิตได้ 1,700 เล่ม โดยจะจ่ายเล่มทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับจากวันยื่นคำร้อง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานหนังสือเดินทาง สาขาปิ่นเกล้า หมายเลขโทรศัพท์ 0 2433 0280 - 7 สาขาบางนา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2383 8402 -3
 
3 กุมภาพันธ์ 2557 , 10:37 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่