สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้สมาชิกใหม่ ลูกกวางดาว ในส่วนแสดงสวนสัตว์เปิด

  
     สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้สมาชิกใหม่ ลูกกวางดาว ในส่วนแสดงสวนสัตว์เปิด พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความน่ารักแล้ว
นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้สมาชิกใหม่เป็นลูกกวางดาว ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ขณะนี้อายุได้ 7 วัน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อยู่ในความดูแลของแม่กวางดาวตลอดเวลา โดยอยู่ภายในบริเวณจัดแสดงกวางดาวสวนสัตว์เปิด สวนสัตว์เชียงใหม่ แม่กวางดาวจะหวงลูกมาก ไม่ยอมให้คนเลี้ยงเข้าใกล้ ทั้งนี้ สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดให้ประชาชนเข้าชมความน่ารักของลูกกวางดาว ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ทุกวัน
ลักษณะของกวางดาว อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง 10-30 ตัว หรือ อาจมากกว่านั้น ในฝูงประกอบด้วย กวางตัวผู้ 1-2 ตัว กวางตัวเมีย และลูกๆ พฤติกรรม ออกหากินเวลาเช้ามืด และพลบค่ำ เวลากลางวันหลบพักตามร่มไม้ เขตกระจายพันธุ์ พบในประเทศอินเดีย เนปาล ภูฏาน บังคลาเทศ และศรีลังกา การขยายพันธุ์ ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ตัวผู้จะส่งเสียงร้อง ต่อสู้กันเพื่อการผสมพันธุ์ ตัวเมียตั้งท้องนาน ประมาณ 7 เดือน ลูกกวางจะหย่านม หลังจากอายุ 6 เดือน กวางดาวโตเต็มที่เมื่อ อายุได้ 12-14 เดือน อาหาร ได้แก่ หญ้า ใบไม้ เปลือกไม้ ผลไม้ โดยสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) จัดให้กวางดาวมีความเสี่ยงน้อยต่อการสูญพันธุ์
 
3 กุมภาพันธ์ 2557 , 14:01 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่