กลุ่มประชาชนชาวเชียงใหม่รวมตัวยื่นหนังสือคัดค้านการสร้างกระเช้าไฟฟ้า

  
     กลุ่มประชาชนชาวเชียงใหม่รวมตัวยื่นหนังสือคัดค้านการสร้างกระเช้าไฟฟ้า ในเขตพื้นที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุย หวั่นกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และจะเป็นอัปมงคลแก่บ้านเมือง
กลุ่มประชาชนชาวเชียงใหม่คัดค้านโครงการกระเช้าไฟฟ้า นำโดย นายอนุชาติ ธนัยชัย ประธานกลุ่มรักษ์ดอยสุเทพ นำคณะเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คัดค้านการสร้างกระเช้าไฟฟ้าจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดอยผาดำ ถึงดอยปุย ตามแผนการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ประธานกลุ่มรักษ์ดอยสุเทพ กล่าวว่า สำหรับเหตุผลที่คัดค้านแผนการดำนเนิงานในครั้งนี้ เนื่องจาก การสร้างเป็นการบุกรุกธรรมชาติ เส้นทางกระเช้าไฟฟ้าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ควรมีการรุกล้ำและนำสิ่งแปลกปลอมเข้าไป โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำที่มีความละเอียดอ่อนของระบบนิเวศน์แล้ว ยิ่งไม่สมควรที่จะทำใดๆ ในพื้นที่ดังกล่าว อีกทั้ง พื้นที่ป่าเชียงใหม่ลดน้อยลงทุกวัน หน่วยงานราชการจะต้องเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ผืนป่าให้มากที่สุด จึงไม่ควรที่จะเดินหน้าโครงการพัฒนาดังกล่าว โดยในการสร้างกระเช้าไฟฟ้าจะก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเมื่อสร้างเสร็จแล้วเสาและสายเคเบิล จะทำลายทัศนียภาพป่าธรรมชาติตลอดระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร และสำหรับเหตุผลที่ว่า กระเช้าไฟฟ้าจะเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวนั้น ไม่น่าจะเป็นความจริง เพราะนักท่องเที่ยวต้องการชื่นชมกับธรรมชาติที่แท้จริงมากกว่า งบประมาณที่จะใช้ในโครงการกระเช้าไฟฟ้าควรจะนำมาใช้ปรับปรุงการท่องเที่ยวเดิมให้มีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้ง ควรส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจ การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม โครงการลักษณะนี้ เคยมีคนคิดทำมาครั้งแรกเมื่อปี 2512 และครั้งที่สองเมื่อปี 2529 ซึ่งทั้ง 2 ครั้ง ถูกคนเชียงใหม่และใกล้เคียงต่อต้านอย่างหนักและเรื่องตกไปในที่สุด โดยมีสาเหตุของการไม่เห็นด้วย คือ การก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าถือเป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ พระธาตุดอยสุเทพ เพราะเป็นความเชื่อว่า ขึด ซึ่งเป็นภาษาเหนือ แปลว่า จะเกิดอาเพศ เกิดสิ่งอัปมงคลขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่
 
4 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:07 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นันทคม สวท. เชียงใหม่