หลายภาคส่วนร่วมรณรงค์ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ พร้อมทำแนวกันไฟ

  
    หลายภาคส่วนร่วมรณรงค์ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ พร้อมทำแนวกันไฟ ที่ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ ณ สนามเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนองค์กรภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีและขบวนรณรงค์ ทั้งนี้จากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เกิดเป็นประจำทุกปี ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน สาเหตุสำคัญมาจากการเผาป่า การเผาในที่โล่ง และพื้นที่เกษตรกรรม ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือ จึงต้องบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ การรณรงค์ดังกล่าวเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชน โดยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น 3 พื้นที่ คือ หมู่บ้าน ชุมชน ให้ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านรับผิดชอบ ควบคุมไม่ให้มีการเผา พื้นที่เกษตรให้เกษตรจังหวัดรับผิดชอบ ส่งเสริมให้ทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืช กิ่งไม้ ใบไม้ และพื้นที่ป่าไม้ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลไม่ให้เกิดการเผาป่าและป้องกันไม่ให้มีการเข้าไปจุดไฟเผาป่าเพื่อหาของป่า
ในการนี้ได้มีการปล่อยขบวนรณรงค์ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในอำเภอหางดง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายอำเภอหางดง ได้ไปร่วมจัดทำแนวกันไฟที่ดอยกิ่วลม อุทยานแห่งชาติออบขาน ท่ามกลางกลุ่มเสือไฟและอาสาสมัครจำนวนมาก
 
5 กุมภาพันธ์ 2557 , 16:16 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นันทคม สวท.เชียงใหม่