สถานการณ์ไฟป่า มลพิษหมอกควันปีนี้ ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา จุด Hot Spot ลดลงอย่างมาก

  
    สถานการณ์ไฟป่า มลพิษหมอกควันปีนี้ ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา จุด Hot Spot ลดลงอย่างมาก ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันพม่าพร้อมให้ความร่วมมืองดเผาในที่โล่ง
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์หมอกควัน ไฟป่า ของจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน จุด Hot Spot ลดลงอย่างมาก ทั้งนี้เป็นเพราะประชาชนเริ่มหันมาตระหนัก และร่วมมือเป็นอย่างดีที่จะไม่เผาในที่โล่ง หลายพื้นที่ได้ทำการชิงเผา ก่อนที่จะมีปัญหา โดยสลับสับเปลี่ยนกัน โดยผู้นำชุมชนและชาวบ้านให้ความร่วมมืออย่างดี ประกอบกับทางการพม่าโดยเฉพาะมุขมนตรีแห่งรัฐฉาน ได้ตอบรับที่จะร่วมมือควบคุมไม่ให้ชาวพม่าเผาในที่โล่งด้วย คาดว่าสถานการณ์ปีนี้จะดีกว่าปีที่ผ่าน ๆมาอย่างแน่นอน
ล่าสุดที่อำเภอแม่แจ่มได้มีการนำเศษตอซังข้าวโพดทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการเกษตร โดยจะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นที่มีเศษวัชพืชจำนวนมาก ขณะเดียวกัน ฤดูหนาวของเชียงใหม่ที่ทำให้มีความชื้น เศษวัชพืชไม่แห้งเหมือนทุกปี อย่างไรก็ตามยังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์จนกว่าจะผ่านพ้นเดือนเมษายน ยังนิ่งนอนใจไม่ได้
 
5 กุมภาพันธ์ 2557 , 16:22 น. , อ่าน 1228  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นันทคม สวท.เชียงใหม่